BYTOVÝ DOM

ZÁKLADY

kamenné s betónovým spojivom

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

tradičné tehlové murivo

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

drevený trámový strop

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

tehlové murivo hr. 450 mm, štrukturovanáušľachtilá omietka v zmysle projektovej dokumentácie

VNÚTORNÉ PRIEČKY

tehlové priečky hr. 300 mm, sadrokartónové priečky hr. 125 mm, plynosilikatové tvárnice 125 mm

MEDZIBYTOVÉ DELIACE STENY

tehlové murivo hr. 300 mm

POVRCHY STIEN

vnútorné omietky a stropy: sádrove omietky,  resp. sadrokartónové steny;  vnútorné maľby: biela farba

POVRCHY PODLÁH

v spoločných priestoroch: keramická dlažbabalkón/loggia: keramická dlažbakúpeľňa/toaleta: keramická dlažbaobytné priestory: plávajúca podlaha

KLAMPIARSKE A ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

žľaby a okapové rúry: materiál – lakoplastový plech, hliníkovy plech, resp. plastový; zábradlie balkóna – kované, náter čierny

VCHODOVÉ DVERE DO BYTU

bezpečnostné vchodové dvere s požadovanou požiarnou odolnosťou, s bezpečnostnou triedou RC3, protipožiarna odolnosť ei30, akustická izolácia 37db, dymotesnosť

OKNÁ

drevené okná s izolačným trojsklom, farba: slonova kosť, okná otváravo výklopné v zmysle projektovej dokumentácie, parapety vonkajšie: lakoplastový plech, parapety vnútorné: drevené

ELEKTROINŠTALÁCIE

príprava pre osadenie samostatného elektromera prekaždý byt (umiestnený v suteréne bytového domu)vývody pre svietidlá, vypínače a zásuvky, vývody pre el.sporák, vývod pre digestor, zn. Hevolta

INŠTALÁCIE SLABOPRÚD

príprava pre TV, internet, telefón, domový video vrátnik, príprava pre inteligentnú domácnosť

BLESKOZVOD

riešený v rámci bytového domu

VYKUROVANIE

plošné podlahové elektrické vykurovanie (zn. Hevolta)

zdroj teplej vody zabezpečuje pre bytový dom kotolňa s tepelnými čerpadlami

predpríprava pre klimatizačné nástenné jednotky – chladenie

*elektrický rebríkový radiátor v kúpeľni nie je predmetom dodávky

ZDRAVOTECHNIKA

rozvody vody a kanalizácie pre kúpeľne, vrátanezariaďovacích predmetov, samostatný vývod prenapojenie práčky, sušičky, vodomery pre teplú a studenúvodu

VSTUP DO BYTOVÉHO DOMU keramická dlažba, kované madlo

OSVETLENIE

 

vonkajšie osvetlenie dvora , osvetlenie spoločnýchpriestorov


 

DVOR

ODDYCHOVÁ ZÓNA

vonkajší bazén, záhradný prístrešok

ODKLADACÍ PRIESTOR

uzamykateľný vonkajší odkladací priestor 

SADOVÉ ÚPRAVY

vysadenie drevín, kvetov, výsadba trávnika

OPLOTENIE

jestvujúce murované oplotenie

OSVETLENIE

v rámci dvora – oddychová zóna


 

PIVNICA

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

vnútorné priečky – cementovláknita doska v kombináciis tradičným murivom

POVRCHY STIEN A STROPOV

sadrokartónová omietka

POVRCH PODLAHY

keramická dlažba

DVERE

interiérové dvere so zárubňou